Prezentarea editurii

Editura Universităţii de Nord Baia Mare, a fost înfiinţată în 1998, prin decizia nr.17/1998 a Rectoratului universităţii şi prin Avizul Ministerului Culturii de autorizare a Editurii Universităţii de Nord Baia Mare nr.4575/24.02.1998. Editura este acreditată CNCSIS (cod CNCSIS 22).

Editura valorifică, în primul rând, potenţialul ştiinţific al corpului academic al universităţii, prin editarea de cursuri, manuale universitare, reviste şi cărţi ştiinţifice.

De la data înfiinţării, s-au publicat prin Editura Universităţii de Nord un număr de 483 cărţi dintre care 443 au caracter ştiinţific.

Schimbul internaţional se realizează prin Biblioteca Universităţii de Nord, precum şi prin departamentele şi centrele de cercetare ale universităţii.

Ultima actualizare: 7 mai 2013
© 2013 Universitatea de Nord