Obiective


 

 

Obiectivele managementului Catedrei Sisteme Industriale si Management Tehnologic pentru perioada 2005-2008 sunt urmatoarele:

 1. Consolidarea Catedrei Sisteme Industriale si Management Tehnologic ca si celula fundamentala a sistemului de invatamânt universitar si manifestarea ca si promotor de performanta universitara in cadrul Universitatii de Nord din Baia Mare.

 2. Integrarea intregii activitati a catedrei in sistemul universitar de Management al Calitatii.

 3. Efectuarea studiului privind acoperirea disciplinelor cu cadre didactice universitare pentru Planurile de invatamant ale promotiilor de absolventi cu studii de licenta de patru ani, precum si studiul privind evolutia personalului catedrei pe termen scurt, mediu si lung (25 de ani) si stabilirea politicilor concrete de personal pentru specializarile coordonate de catedra.

 4. Modernizarea structurii programelor disciplinelor si corelarea structurii acestora pentru specializarile coordonate de catedra.

 5. Implementarea managementului prin obiective si prin proiecte in toate activitatile din cadrul catedrei.

 6. Dezvoltarea colaborarilor si relatiilor internationale ale catedrei, precum si a relatiilor cu celelalte universitati din tara, in domeniile educational si stiintific.

 7. Integrarea in activitatile care nu sunt strict educationale (in activitatile strict educationale sunt integrati toti membrii catedrei) a tuturor membrilor catedrei.

 8. Structurarea la un nivel performant a sistemului educational de studii aprofundate, masterat, doctorat, studii postuniversitare de specializare si perfectionare in domeniile si specializarile coordonate de catedra.

 9. Consolidarea stiintifica si a gradului de impact a Conferintelor Internationale organizate de catedra, precum si a publicatiilor proprii, care au devenit o traditie de renume in mediul stiintific national si international.

 10. Dezvoltarea legaturii catedrei cu mediul de afaceri regional, cu sistemul administrativ local, implicarea acesteia in grupurile de elaborare si implementare a strategiilor regionale. Adaptarea pregatirii resursei umane la cerintele pietii si integrarea acesteia in strategiile de dezvoltare locale si regionale. Adaptarea activitatii de cercetare-dezvoltare tehnologica si manageriala la cerintele pietei locale si identificarea de noi cerinte ale pietei.

 11. Refundamentarea directiilor de cercetare ale catedrei in corelare cu domeniile si specializarile pe care le promoveaza, cu directiile de masterat si in special cu cele de doctorat. Mentinerea traditiei si dezvoltarea domeniilor actuale de cercetare ale membrilor catedrei.

 12. Analiza si monitorizarea continua a activitatii educationale, stiintifice, administrative etc., precum si a rezultatelor obtinute, in scopul cunoasterii si promovarii valorii reale a fiecarui membru al catedrei, valoarea catedrei fiind suma sinergica a valorilor tuturor membrilor ei.